Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Laufende Berichte

Wir laden Sie ein, die Berichte zu lesen, die unsere Verpflichtung zu einer verantwortungsvollen und transparenten Geschäftspolitik bestätigen.

EBI 28.06.2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lipca 2024 roku oraz projekty uchwał – MEDAPP S.A.

herunterladen
EBI 29.05.2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. – MEDAPP S.A.

herunterladen
EBI 19.04.2024

Zmiana adresu siedziby Emitenta – MEDAPP S.A.

herunterladen
EBI 15.04.2024

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024” – MEDAPP S.A.

herunterladen
EBI 25.01.2024

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku – MEDAPP S.A.

herunterladen