Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 26.09.2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2023 roku

download
EBI 25.09.2023

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2023 roku

download
EBI 30.08.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 września 2023 roku oraz projekty uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 30.08.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 września 2023 roku oraz projekty uchwał MEDAPP S.A.

download
EBI 29.08.2023

Zmiana w składzie Zarządu MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 27.07.2023

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2023 roku MedApp Spółka Akcyjna

download