Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 08.03.2023

Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku publikacji raportu bieżącego MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 08.03.2023

Zawarcie umowy z firmą audytorską MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 03.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna

download