Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 04.08.2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2021 roku

download
EBI 20.07.2021

Zmiana adresu siedziby Emitenta

download
EBI 29.06.2021

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

download
EBI 29.06.2021

Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

download
EBI 18.06.2021

Uzupełnienie materiałów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

download
EBI 01.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał

download