Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 26.09.2022

Rejestracja zmian w statucie MEDAPP Spółka Akcyjna MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 05.08.2022

Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r. MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 29.06.2022

Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 15.06.2022

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 29.06.2022 r. MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 03.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 17.03.2022

Information on an incidental breach of an obligation resulting from the postponement of the publication of the annual report for 2021. MEDAPP Spółka Akcyjna

download