Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EBI 31.12.2020

Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta

Pobierz
EBI 31.12.2020

Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 30 grudnia 2020 roku

Pobierz
EBI 21.12.2020

Zmiana w składzie Zarządu Emitenta

Pobierz
EBI 09.12.2020

Rejestracja zmian w statucie Emitenta oraz odmowa rejestracji części zmian w statucie Emitenta

Pobierz
EBI 09.12.2020

Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki

Pobierz
EBI 04.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 roku

Pobierz
EBI 27.10.2020

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku

Pobierz
EBI 18.09.2020

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Pobierz
EBI 06.08.2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Pobierz
EBI 06.08.2020

Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 05 sierpnia 2020 roku

Pobierz
EBI 06.08.2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 20.07.2020

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Pobierz
EBI 10.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał

Pobierz
EBI 01.07.2020

Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta

Pobierz
EBI 14.12.2011

Zmiana adresu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 14.12.2011

Złożenie wniosku wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i C

Pobierz
EBI 02.12.2011

Korekta raportu bieżącego 7/2011

Pobierz
EBI 02.12.2011

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Pobierz
EBI 17.11.2011

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011

Pobierz
EBI 14.10.2011

Złożenie wniosku wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C

Pobierz
EBI 05.10.2011

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Pobierz
EBI 27.09.2011

Złożenie wniosku wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Pobierz
EBI 14.11.2012

Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2012 roku

Pobierz
EBI 17.09.2012

Yellow hat wydal czasopismo na tablet

Pobierz
EBI 22.08.2012

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 08.08.2012

Podpisanie umowy na wyłączną dystrybucję platformy Mag+

Pobierz
EBI 26.07.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 sierpnia 2012

Pobierz
EBI 28.06.2012

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 13.06.2012

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011

Pobierz
EBI 06.06.2012

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2011

Pobierz
EBI 31.05.2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012

Pobierz
EBI 22.05.2012

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ł korporacyjnego

Pobierz
EBI 17.01.2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Pobierz
EBI 16.12.2013

Złożenie rezygnacji członkostwa w Radzie Nadzorczej

Pobierz
EBI 28.08.2013

Złożenie rezygnacji członkostwa w Radzie Nadzorczej

Pobierz
EBI 14.08.2013

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej

Pobierz
EBI 28.06.2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni

Pobierz
EBI 28.06.2013

Rejestracja w KRS Smar Publishing sp. z o.o

Pobierz
EBI 12.06.2013

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 10.06.2013

Złożenie wniosku wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B

Pobierz
EBI 31.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 rok

Pobierz
EBI 23.05.2013

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku

Pobierz
EBI 16.05.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2013 rok

Pobierz
EBI 15.05.2013

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Pobierz
EBI 15.05.2013

Podpisanie dokumentu „term sheet” z inwestorem

Pobierz
EBI 14.02.2013

Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2012 roku Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 28.01.2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku MEDAPP

Pobierz
EBI 15.12.2014

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 09.12.2014

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 01.12.2014

Złożenie rezygnacji członkostwa w Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 25.11.2014

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 03.11.2014

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku

Pobierz
EBI 30.10.2014

Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Pobierz
EBI 28.10.2014

Zwołanie Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 r.

Pobierz
EBI 24.09.2014

Podwyższenie kapitału spółce zależnej Emitenta

Pobierz
EBI 19.08.2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 19.08.2014

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 25.07.2014

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku

Pobierz
EBI 23.07.2014

Powołanie członków Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 02.07.2014

Powołanie członków Rad Nadzorczej Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 01.07.2020

Uzupełnienie raportu rocznego z dnia 30 czerwca 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 01.07.2020

Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 30.06.2020

Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku

Pobierz
EBI 20.06.2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 09.06.2020

Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2020 roku

Pobierz
EBI 02.06.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał

Pobierz
EBI 28.05.2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MedApp Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 15.05.2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 27.04.2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MedApp Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 11.03.2020

Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 09.03.2020

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 05.03.2020

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 10.02.2020

Korekta raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 29.01.2020

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 16.01.2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 10.01.2020

Zawarcie umów sprzedażowych na rynku USA MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 30.12.2019

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta

Pobierz
EBI 20.12.2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 20.12.2019

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Pobierz
EBI 28.11.2019

Podpisanie umowy nabycia spółki Medapp LLC

Pobierz
EBI 13.11.2019

Podpisanie listu intencyjnego z Glocal Health AB

Pobierz
EBI 08.10.2019

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 07.10.2019 roku

Pobierz
EBI 30.09.2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Pobierz
EBI 30.09.2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Pobierz
EBI 19.09.2019

Podpisanie umowy dotyczącej współpracy z Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Pobierz
EBI 11.09.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp S.A. na dzień 07 października 2019 roku

Pobierz
EBI 03.07.2019

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne

Pobierz
EBI 28.06.2019

Rozwiązanie umowy przez Autoryzowanego Doradcę

Pobierz
EBI 28.06.2019

Rezygnacja osoby zarządzającej

Pobierz
EBI 28.06.2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medapp Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 28.06.2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 r.

Pobierz
EBI 31.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Pobierz
EBI 23.05.2019

Korekta raportu_ Uzupełnienie raportu 5_2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej

Pobierz
EBI 22.05.2019

Uzupełnienie raportu 5_2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej

Pobierz
EBI 14.05.2019

Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej

Pobierz
EBI 31.01.2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Pobierz
EBI 21.12.2018

Objęcie akcji serii F w ramach kapitału warunkowego

Pobierz
EBI 21.12.2018

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Pobierz
EBI 19.11.2018

Uzupełnienie raportu 16/2018 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 08.11.2018

Uzupełnienie raportu 18/2018 – Powołanie członka zarządu

Pobierz
EBI 08.11.2018

Powołanie Członka Zarządu

Pobierz
EBI 05.11.2018

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 31.10.2018

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 31.10.2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 27.08.2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Pobierz
EBI 19.07.2018

Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 13.07.2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Pobierz
EBI 29.06.2018

Odstąpienie przez ZWZA od głosowania nad punktem 8g porządku obrad

Pobierz
EBI 28.06.2018

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2018 roku

Pobierz
EBI 01.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.

Pobierz
EBI 27.03.2018

Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B

Pobierz
EBI 01.02.2018

Korekta raportu nr 1/2018

Pobierz
EBI 31.01.2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Pobierz
EBI 26.10.2017

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Pobierz
EBI 28.09.2017

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Wa Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.09.2017 roku

Pobierz
EBI 01.09.2017

Ogłoszenie o zwoła Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia na dzień 28 września 2017 r. wraz projektami uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 30.06.2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 30.06.2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2017 roku

Pobierz
EBI 02.06.2017

Ogłoszenie o zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz projektami uchwał

Pobierz
EBI 21.03.2017

Objęcie akcji serii E ramach kapitału warunkowego

Pobierz
EBI 14.03.2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Pobierz
EBI 27.01.2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Pobierz
EBI 13.09.2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 07.07.2016

Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Pobierz
EBI 01.07.2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 01.07.2016

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2016 r.

Pobierz
EBI 03.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz projektami uchwał

Pobierz
EBI 29.04.2016

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I, II i III kwartał 2016 r

Pobierz
EBI 24.02.2016

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Emitenta

Pobierz
EBI 24.02.2016

Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji

Pobierz
EBI 12.02.2016

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

Pobierz
EBI 11.02.2016

Raport za IV kwartał 2015 roku

Pobierz
EBI 08.02.2016

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Pobierz
EBI 04.02.2016

Informacja o połączeni Emitenta ze spółką Medapp sp. z o.o. i zmianie nazwy Emitenta

Pobierz
EBI 22.01.2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Pobierz
EBI 31-12-2015

Treść uchwał podjętych przez WZA Yellow Hat SA 30 grudnia 2015 roku

Pobierz
EBI 17-12-2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

Pobierz
EBI 04.12.2015

Korekta raportu bieżącego nr 50 z dn. 3 grudnia 2015 roku

Pobierz
EBI 03.12.2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
EBI 13.11.2015

Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

Pobierz
EBI 13-11-2015

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Pobierz
EBI 21.10.2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Pobierz
EBI 21.10.2015

Treść uchwał podjętych przez NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r

Pobierz
EBI 19.10.2015

Zawarcie przez Emitenta umowy o weryfikację Dokument Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowane Doradcy

Pobierz
EBI 02.10.2015

Drugie zawiadomi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Pobierz
EBI 29.09.2015

Rezygnacja członka Rad Nadzorczej Emitenta

Pobierz
EBI 25.09.2015

Proponowane zmiany Statutu Emitenta

Pobierz
EBI 25.09.2015

Projekty uchwał Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r

Pobierz
EBI 25.09.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015r.

Pobierz
EBI 25.09.2015

Zmiana adresu siedzi Emitenta

Pobierz
EBI 24.09.2015

Rezygnacja członka Rad Nadzorczej Emitenta

Pobierz
EBI 15.09.2015

Pierwsze zawiadomien akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o

Pobierz
EBI 14.09.2015

Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Pobierz
EBI 14.09.2015

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Pobierz
EBI 14.08.2015

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii D Emitenta.

Pobierz
EBI 05.08.2015

Zawarcie porozumienia ws. potrąceń wierzytelności

Pobierz
EBI 04.08.2015

Nabycie aktywów o istotnej wartości

Pobierz
EBI 31.07.2015

Zawarcie umowy objęcia akcji serii D Emitenta

Pobierz
EBI 31.07.2015

Określenie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Emitenta cen emisyjnej akcji serii D

Pobierz
EBI 30.06.2015

Zmiany Statutu uchwalone przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015

Pobierz
EBI 30.06.2015

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Pobierz
EBI 30.06.2015

Proponowane zmiany Statutu Emitenta

Pobierz
EBI 03.06.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r.

Pobierz
EBI 03.06.2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r

Pobierz
EBI 03.06.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015r

Pobierz
EBI 15.05.2015

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Pobierz
EBI 12.05.2015

Zbycie aktywów o istotnej wartości

Pobierz
EBI 03.05.2015

Przyjęcie przez Emitenta planu zmiany przedmiot prowadzonej działalności

Pobierz
EBI 10.04.2015

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta powołanych w dniu 30 marca 2015 r.

Pobierz
EBI 02.04.2015

Podpisanie pakietu istotnych umów

Pobierz
EBI 02.04.2015

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Pobierz
EBI 02.04.2015

Odwołanie prokury samoistnej

Pobierz
EBI 30.03.2015

Powołanie członków Rad Nadzorczej Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 30.03.2015

Odwołanie członków Rad Nadzorczej Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 20.03.2015

Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 15%

Pobierz
EBI 05.03.2015

Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 50%

Pobierz
EBI 05.03.2015

Zawiadomienie o transakcji sprzedaży akcji przez podmiot powiązany

Pobierz
EBI 05.03.2015

Zmiana stanu posiadania – zejście poniżej 5%

Pobierz
EBI 04.03.2015

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów

Pobierz
EBI 04.03.2015

Zwołanie Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku

Pobierz
EBI 03.03.2015

Ustanowienie prokury samoistnej

Pobierz
EBI 28.01.2015

Harmonogram publikac raportów okresowych w 2015 roku

Pobierz
EBI 02.07.2014

Uchwały podjęte na nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Pobierz
EBI 10.06.2014

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku

Pobierz
EBI 06.06.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02 lipca 2014 roku

Pobierz
EBI 06.06.2014

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 09 czerwca 2014r

Pobierz
EBI 13.05.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09 czerwca 2014 roku

Pobierz
EBI 29.04.2014

Złożenie rezygnacji członkostwa w Radzie Nadzorczej

Pobierz
EBI 28.04.2014

Złożenie rezygnacji członkostwa w Radzie Nadzorczej

Pobierz
EBI 19.02.2014

Podwyższenie kapitału spółce zależnej Emitenta

Pobierz
EBI 19.02.2014

Podwyższenie kapitału spółce zależnej Emitenta

Pobierz
EBI 31.01.2014

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Pobierz
ESPI
26.01.2021

Zawarcie przez MedApp S.A. i Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK), spółką zależną Insight Enterprises Inc. Umowy partnerskiej w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye oferowanego przez MedApp S.A.

Pobierz
ESPI
19.01.2020

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Pobierz
ESPI
18.01.2021

MEDAPP SA (2/2021) Otrzymanie przez MedApp S.A. statusu Mixed Reality Distributor – Managed Partner (DMP) od Microsoft

Pobierz
ESPI
11.01.2020

Przyjęcie MedApp S.A. do programu partnerskiego Microsoft Mixed Reality (MRPP) jako Silver Partner

Pobierz
ESPI
31.12.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30.12.2020 roku

Pobierz
ESPI
09.12.2020

Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki

Pobierz
ESPI
04.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 roku

Pobierz
ESPI
23.11.2020

Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Pobierz
ESPI
10.11.2020

Umowa pilotażowego wdrożenia aplikacji CarnaLife System w spółce Diabdis Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
05.11.2020

Podpisanie umowy licencyjnej wdrożenia aplikacji CarnaLife System

Pobierz
ESPI
03.11.2020

Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Pobierz
ESPI
03.11.2020

Podpisanie umowy wdrożenia aplikacji CarnaLife System

Pobierz
ESPI
30.10.2020

Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

Pobierz
ESPI
14.10.2020

Drugie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Pobierz
ESPI
29.09.2020

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Pobierz
ESPI
22.09.2020

Zawarcie Umowy o współpracy z Pozitive.dev w ramach projektu Tumor3D

Pobierz
ESPI
11.09.2020

Podpisanie umowy na wdrożenie rozwiązania podatkowego IP BOX

Pobierz
ESPI
10.08.2020

Podpisanie umowy dystrybucyjnej z WLOG Solutions Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
07.08.2020

Podpisanie pilotażowej umowy wdrożenia systemu CarnaLife System

Pobierz
ESPI
06.08.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 05.08.2020 roku

Pobierz
ESPI
16.07.2020

Podpisanie umowy przez MedApp S.A z Parexel International na doradztwo w zakresie Certyfikacji FDA (Food and Drug Administration ) aplikacji CarnaLife Holo

Pobierz
ESPI
10.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał

Pobierz
ESPI
08.07.2020

Zmiana udziału akcjonariusza w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta

Pobierz
ESPI
07.07.2020

Pilotażowa Umowa wdrożenia CarnaLife System z CARINTART Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
06.07.2020

Podpisanie umowy wykorzystania systemu telemedycznego CarnaLife

Pobierz
ESPI
27.09.2011

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Pobierz
ESPI
12.11.2012

Informacja o transakcjach osób mających dostęp d informacji poufnych

Pobierz
ESPI
12.11.2012

Informacja o transakcjach osób mających dostęp d informacji poufnych

Pobierz
ESPI
12.11.2012

Zmiana stanu posiada

Pobierz
ESPI
22.08.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

Pobierz
ESPI
26.07.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
ESPI
29.06.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

Pobierz
ESPI
31.05.2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
ESPI
28.06.2013

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

Pobierz
ESPI
12.06.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

Pobierz
ESPI
31.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
ESPI
16.05.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
ESPI
15.12.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

Pobierz
ESPI
09.12.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

Pobierz
ESPI
28.10.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 roku

Pobierz
ESPI
19.08.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na

Pobierz
ESPI
23.07.2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
ESPI
02.07.2014

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ YELLOW HAT S.A.

Pobierz
ESPI
06.06.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A.

Pobierz
ESPI
06.06.2014

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 09 czerwc 2014r.Odwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia zwołanego na 09 czerwca 2014

Pobierz
ESPI
13.05.2014

Zwołanie Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YELLOW HAT S.A.

Pobierz
ESPI
02.07.2020

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

Pobierz
ESPI
02.07.2020

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i realizacji praw z warrantów przez osobę nadzorującą

Pobierz
ESPI
30.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29.06.2020 roku

Pobierz
ESPI
18.06.2020

Umowa sprzedaży aplikacji CarnaLife System MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
17.06.2020

Podpisanie umowy wykorzystania systemu CarnaLife Holo ze szpitalem NEO Hospital Sp

Pobierz
ESPI
9.06.2020

Odnowienie certyfikacji systemu telemedycznego CarnaLife

Pobierz
ESPI
09.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08.06.2020 roku

Pobierz
ESPI
09.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08.06.2020 roku MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
12.05.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał

Pobierz
ESPI
08.05.2020

Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych

Pobierz
ESPI
03.04.2020

Podpisanie umowy doradztwa prawnego w związku z planem przejścia Emitenta na rynek główny GPW w Warszawie MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
02.03.2020

Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
10.02.2020

Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
15.01.2020

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
07.01.2020

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
07.01.2020

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
07.01.2020

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI
08.10.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 07.10.2019 roku

Pobierz
ESPI
01.07.2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI
25.06.2019

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Pobierz
ESPI
18.06.2019

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Pobierz
ESPI
18.06.2019

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Pobierz
ESPI
31.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Pobierz
ESPI
10.04.2019

Otrzymanie korekt zawiadomień od akcjonariuszy

Pobierz
ESPI
01.04.2019

Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji systemu CarnaLife

Pobierz
ESPI
08.03.2019

Otrzymanie korekty zawiadomień od akcjonariuszy

Pobierz
ESPI
04.01.2019

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariuszy

Pobierz
ESPI
31.12.2018

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy

Pobierz
ESPI
16.08.2018

Informacja o realizacji umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock

Pobierz
ESPI
09.08.2018

Korekta raportu ESPI 14/2018

Pobierz
ESPI
09.08.2018

Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Pobierz
ESPI
31.07.2018

Podpisanie listu intencyjnego z Intec Medical Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
29.06.2018

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Waln Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI
26.06.2018

Powołanie Rady Naukowej

Pobierz
ESPI
01.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.

Pobierz
ESPI
11.05.2018

Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent

Pobierz
ESPI
29.03.2018

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy – korekta

Pobierz
ESPI
29.03.2018

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy

Pobierz
ESPI
27.03.2018

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotyczącej posiadanego udziału w głosach

Pobierz
ESPI
21.03.2018

Zawarcie listu intencyjnego

Pobierz
ESPI
08.03.2018

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emineta

Pobierz
ESPI
03.01.2018

Korekta raportu ESPI 1/2018

Pobierz
ESPI
02.01.2018

Zawarcie istotnej umowy

Pobierz
ESPI
29.12.2017

Zawiadomienia z art. 6 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu

Pobierz
ESPI
13.12.2017

Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizując

Pobierz
ESPI
28.11.2017

Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
04.11.2017

Podpisanie listu intencyjnego

Pobierz
ESPI
04.10.2017

Podpisanie listu intencyjnego

Pobierz
ESPI
02.10.2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI
29.09.2017

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym w Astanie

Pobierz
ESPI
15.09.2017

Negocjacje w zakresie projektu telemedycznego w Kazachstanie

Pobierz
ESPI
01.09.2017

Ogłoszenie o zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2017 r. wraz projektami uchwał

Pobierz
ESPI
24.08.2017

Otrzymanie dofinansowania od firmy Microsoft

Pobierz
ESPI
03.07.2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI
21.06.2017

Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny CarnaLife

Pobierz
ESPI
02.06.2017

Ogłoszenie o zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Pobierz
ESPI
09.05.2017

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Pobierz
ESPI
20.04.2017

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadane udziału w głosach

Pobierz
ESPI
06.04.2017

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadane udziału w głosach

Pobierz
ESPI
04.03.2017

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadane udziału w głosach

Pobierz
ESPI
02.01.2017

Informacja o transakcjach na akcjach

Pobierz
ESPI
24.11.2016

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Pobierz
ESPI
05.07.2016

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI
03.06.2016

Ogłoszenie o zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz projektami uchwał

Pobierz
ESPI
05.04.2016

Zawiadomienie o zmiani udziału w kapitale zakładowym i głosach

Pobierz
ESPI
07.01.2016

Korekta numeracji raportów bieżących YELLOW HAT S.A.

Pobierz
ESPI
05.01.2016

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny Walnym Zgromad Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 roku

Pobierz
ESPI
30.12.2015

Zmiana stanu posiadania w kapitale zakładowym

Pobierz
ESPI
23.12.2015

Zmiana stanu posiadania w kapitale zakładowym

Pobierz
ESPI
23.12.2015

Zmiana stanu posiadania w kapitale zakładowym

Pobierz
ESPI
21.10.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Yellow Hat S.A. w dniu października 2015 r.

Pobierz
ESPI
05.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
05.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
02.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
02.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
02.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
02.10.2015

Drugie zawiadomi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
02.10.2015

Informacje uzyskane Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrument finansowymi.

Pobierz
ESPI
28.09.2015

Informacje uzyskane Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Pobierz
ESPI
28.09.2015

Informacje uzyskane Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz
ESPI
26.09.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
26.09.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
25.09.2015

Zwołanie Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r.

Pobierz
ESPI
15.09.2015

Pierwsze zawiadomien akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI
04.09.2015

Projekty uchwał Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r.

Pobierz
ESPI
30.06.2015

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Pobierz
ESPI
03.06.2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

Pobierz
ESPI
14.04.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
08.04.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz
ESPI
30.03.2015

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

Pobierz
ESPI
20.03.2015

Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 15%

Pobierz
ESPI
05.03.2015

Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 50%

Pobierz
ESPI
05.03.2015

Zawiadomienie o transakcji sprzedaży akcji przez podmiot powiązany YELLOW HAT S.A.

Pobierz
ESPI
05.03.2015

Zmiana stanu posiadania – zejście poniżej 5%

Pobierz
ESPI
04.03.2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku

Pobierz
pl_PLPolish