Reports periodic

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 10.12.2020

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku

Download
EBI 29.10.2020

Uzupełnienie raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Download
EBI 29.10.2020

Raport okresowy z działalności Emitenta za III kwartał 2020 roku

Download
EBI 09.09.2020

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku

Download
EBI 14.08.2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

Download
EBI 17.07.2020

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Download
EBI 17.07.2020

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Download
EBI 01.07.2020

Uzupełnienie raportu rocznego z dnia 30 czerwca 2020 roku

Download
EBI 30.06.2020

Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019

Download
EBI 15.05.2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Download
EBI 14.02.2020

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 01.01.2020

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Download
EBI 15.11.2019

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 14.11.2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 15.08.2019

raport okresowy za II kwartał 2019 – MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 31.05.2019

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 14.05.2019

Raport okresowy za okres I kwartał 2019 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 06.03.2019

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 14.02.2019

Raport okresowy za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Ak

Download
EBI 14.11.2018

Raport okresowy za okres III kwartał 2018 MEDAPP S.A.

Download
EBI 14.08.2018

Raport okresowy za okres II kwartał 2018 MEDAPP S.A.

Download
EBI 30.05.2018

Raport roczny za rok 2017 MEDAPP S.A.

Download
EBI 15.05.2018

Raport okresowy za okres I kwartał 2018 MEDAPP S.A.

Download
EBI 14.02.2018

Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2017

Download
EBI 14.11.2017

Raport okresowy za okres III kwartał 2017

Download
EBI 14.08.2017

Raport okresowy za okres II kwartał 2017

Download
EBI 01.06.2017

Raport roczny MedApp S.A. za rok 2016

Download
EBI 15.05.2017

Raport okresowy za okres I kwartał 2017

Download
EBI 14.02.2017

Korekta raportu kwartalnego nr 2/2017

Download
EBI 14.02.2017

Raport okresowy za okres IV kwartał 2016

Download
EBI 14.11.2016

Raport okresowy za okres III kwartał 2016

Download
EBI 16.08.2016

Raport okresowy za okres II kwartał 2016

Download
EBI 03.06.2016

Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

Download
EBI 03.06.2016

Jednostkowy raport roczny za 2015 r.

Download
EBI 16.05.2016

Raport za I kwartał 2016 roku za okres 1 stycznia – 31 marca

Download
EBI 14.08.2015

Raport kwartalny za kwartał 2015 rok

Download
EBI 12.06.2015

Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

Download
EBI 12.06.2015

Raport roczny za 2014 rok

Download
EBI 14.05.2015

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Download
EBI 13.02.2015

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Download
EBI 14.11.2014

Raport okresowy za I kwartał 2014 rok

Download
EBI 20.08.2014

Korekta raportu okresowy za II kwartał 2014 roku

Download
EBI 14.08.2014

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

Download
EBI 05.08.2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za 2013 rok

Download
EBI 05.08.2014

Jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Download
EBI 14.05.2014

Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Download
EBI 14.02.2014

Raport okresowy za IV kwartał 2013 rok

Download
EBI 14.11.2013

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Download
EBI 14.08.2013

Raport okresowy za II kwartał 2013 rok

Download
EBI 31.05.2013

Raport roczny za 2012 rok

Download
EBI 14.05.2013

Raport okresowy za I kwartał 2013 rok

Download
EBI 14.02.2013

Raport okresowy za IV kwartał 2012 rok

Download
EBI 14.11.2012

Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Download
EBI 14.08.2012

Raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Download
EBI 13.06.2012

Raport roczny za 2011 rok

Download
EBI 15.05.2012

Raport okresowy za I kwartał 2012r

Download
EBI 14.02.2012

Raport okresowy za IV kwartał 2011 r

Download
EBI 14.11.2012

Raport okresowy za I kwartał 2011r.

Download
en_USEnglish