Periodic reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 12.08.2021

Raport okresowy z działalności Emitenta za II kwartał 2021 roku

download
EBI 14.05.2021

Raport okresowy z działalności Emitenta za I kwartał 2021 roku

download
EBI 22.03.2021

Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020

download