Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Grupa Kapitałowa

Jesteśmy spółką technologiczną działającą w obszarze medycyny. Nasze innowacyjne rozwiązania rewolucjonizują sposób, w jaki można leczyć i ratować ludzkie życie.

Rozwijamy technologie wspomagające diagnostykę obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji. Nasze rozwiązania otrzymały już certyfikację na kluczowych dla MedApp rynkach.

CE Unia Europejska

CE jest oznaczeniem umieszczanym na wyrobie producenta, którego produkt został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywy CE dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. W związku z tym oprogramowanie CarnaLife Holo i CarnaLife System może zostać dostarczone do placówek medycznych na terenie całej Unii Europejskiej.

FDA USA

FDA (Food and Drug Administration), to Amerykańska Agencja Żywności i Leków zajmująca się kontrolą produktów spożywczych, leków oraz urządzeń medycznych. W czewrwcu 2022 roku MedApp złożył wniosek do FDA w celu rozpoczęcia sprzedaży oprogramowania CarnaLife Holo na rynku USA. Wniosek dotyczy dopuszczenia technologii holograficznej wizualizacji danych medycznych CLH. Procesem potwierdzenia zgodności zarządza partner, doświadczona w tym zakresie firma Parexel International. W maju 2023 roku MedApp otrzymał potwierdzenie zgodności FDA i tym samym technologia CarnaLife Holo została dopuszczona na rynek amerykański.

Anvisa Brazylia

NCAGE NATO

Posiadamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity). Oznacza, to że oprogramowanie MedApp S.A. spełnia wymagania określone w wytycznych NATO Manual for Codification – ACodP-1. Certyfikat NCAGE pozwala na świadczenie usług lub realizowanie dostaw na rzecz państw członkowskich NATO.