General meetings

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)EBI 11/2016

Zarząd Spółki MEDAPP SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Spis treści:

Materials for download

Kraków

2016-06-03

Ogłoszenie

Download

Kraków

2016-06-03

Projekty uchwał

Download

Kraków

2016-06-03

Formularze do głosowania

Download

Kraków

2016-06-03

Ogólna liczba akcji

Download
en_USEnglish