Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A
Dla Lekarza
Dla Placówki Medycznej
Dla Domu Opieki
Dla Lekarza
Dla Placówki Medycznej
Dla Domu Opieki

Certyfikacja

CarnaLife System jest modułem analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny wspomagający diagnostykę w klasie IIb przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o., jednostkę notyfikowaną autoryzowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Posiadamy również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity).

Jak działa CarnaLife System?

Współpraca między lekarzem a pacjentem na odległość

Lekarz korzysta z aplikacji CarnaLife System dostępnej z poziomu komputera. Aplikacja umożliwia odbiór badań od pacjentów, ich analizę oraz zarządzanie pacjentami, którzy pozostają pod opieką danego specjalisty. Pacjent otrzymuje dostęp do aplikacji CarnaLife System na urządzenie mobilne, dostępną na Android oraz iOS. Aplikacja mobilna jest zawsze blisko pacjenta, co sprawia, że dzień po dniu staje się ona jego medycznym asystentem i wsparciem.

Rejestracja i analiza badań pacjenta w czasie rzeczywistym

Pacjent zdalnie wykonuje badania przy użyciu urządzeń, które otrzymał od lekarza, lub bada się swoimi urządzeniami. Wyniki pomiarów i badań są przesyłane do aplikacji, lub samodzielnie dodawane przez pacjenta. System bezpiecznie gromadzi dane medyczne w chmurze Azure firmy Microsoft, a następnie analizuje je przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Lekarz weryfikuje wynik analizy. Takie podejście sprawia, że czas, który dotychczas personel medyczny pożytkował na analizę danych może teraz poświęcić opiece nad pacjentami. Jednocześnie spada ryzyko popełnienia błędu czy przeoczenia niepokojących danych.

Priorytetyzacja wyników badań i alerty

System w pierwszej kolejności wyświetla wyniki, które nie mieszczą się w ustalonej normie. Na tej podstawie lekarz może zalecić wcześniejszą wizytę lub zdalną konsultację z pacjentem. Jeśli wyniki są w normie, może przesunąć wizytę na dalszy termin, przedłużyć terapię lekową lub wydać zalecenia bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Spotkajmy się!

Masz pytania o szczegóły dotyczące CarnaLife System?

Zapraszam do kontaktu!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem, przetestowaniem lub pomocą w uzyskaniu grantu na CarnaLife System?

Spotkajmy się!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem, przetestowaniem lub pomocą w uzyskaniu grantu na CarnaLife System?

Spotkajmy się!