Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Kluczowa
działalność

Jesteśmy spółką technologiczną działającą w obszarze medycyny. Nasze innowacyjne rozwiązania rewolucjonizują sposób, w jaki można leczyć i ratować ludzkie życie.

Rozwijamy technologie wspomagające diagnostykę obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji. Nieustannie poszerzamy portfolio usług, dopasowując je do potrzeb zmieniającego się świata i nowych obszarów zastosowania.

Nasza działalność.

Globalny potencjał produktów CarnaLife

Platforma CarnaLife certyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIb

Własne algorytmy oraz zespół programistów

Wykorzystanie rzeczywistości mieszanej i sztucznej inteligencji

Oferowanie gotowych rozwiązań będących w trakcie komercjalizacji

Rada Naukowa

Międzynarodowa współpraca z Microsoft, Johnson & Johnson oraz GE

Dział badań i rozwoju pracujący nad nowymi rozwiązaniami

CarnaLife Holo to przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych diagnostycznych, wspierającą planowanie i przeprowadzanie zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę obrazowanego obszaru anatomicznego. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem, między innymi obracając go, skalując, przemieszczając czy też wchodząc we wnętrze struktur anatomicznych – przy pomocy gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem. Gogle stanowią pomocniczy, interaktywny ekran dostępny podczas planowania zabiegu oraz w dowolnym miejscu sali zabiegowej, w każdym momencie jego trwania.

CarnaLife System to zaawansowana platforma telemedyczna, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze dnia i w dowolnym miejscu. Aplikacja daje unikalne możliwości powiązania konsultacji lekarskich z pogłębioną diagnostyką – system jest wspierany przez ponad 20 typów urządzeń umożliwiających zdalny pomiar, takich jak: pulsoksymetr, elektrokardiograf (EKG), ciśnieniomierz, termometr, waga, urządzenie do badania osłuchowego i inne. Wyniki badań są analizowane 24/7 z wykorzystaniem AI i analizy Big Data. W razie pojawienia się odchyleń od normy system alarmuje personel medyczny, który sprawuje opiekę nad danym pacjentem. Dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo i polepszają się wyniki terapeutyczne pacjenta.

HoloComm to idealne rozwiązanie do zdalnej, trójwymiarowej demonstracji produktów. System bazuje na okularach Microsoft HoloLens 2 i wyświetla dane w postaci hologramów. Rzeczywistość mieszana pozwala lepiej zrozumieć złożone zagadnienia, dokładnie pokazać obiekty i ich zastosowanie. Narzędzie umożliwia wizualizację
w mieszanej rzeczywistości różnych treści, zarówno w postaci modeli stl, wizualizacji wolumetrycznej, plików pdf czy filmów, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcję. Wspiera pracę kreatywną i zaangażowanie uczestników.

Cyfrowa Przychodnia to konsultacja, diagnostyka i monitoring zdrowia pacjenta w jednym miejscu. Platforma daje możliwość przeprowadzenia zdalnych konsultacji specjalistycznych, diagnostyki pacjenta w dowolnym miejscu i czasie oraz bieżącej weryfikacji wyników badań poprzez algorytmy sztucznej inteligencji. Założeniem jest maksymalne wsparcie lekarza w procesie leczenia, zwłaszcza przewlekle chorych osób. Wychodzimy także naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie minimalizując czas, jaki trzeba na to poświecić, w porównaniu do stacjonarnych wizyt lekarskich i diagnostycznych