Certyfikacja

CarnaLife Holo jest modułem analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który jest klinicznie potwierdzony i certyfikowany jako wyrób medyczny wspomagający diagnostykę w klasie IIb przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o., jednostkę notyfikowaną, autoryzowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Posiadamy również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity).

Jak działa CarnaLife Holo

Wizualizacja danych zapisanych w DICOM

CarnaLife Holo umożliwia wizualizację różnego rodzaju struktur anatomicznych np. mózgu, wątroby, serca, płuc, struktur kostnych, nerek, naczyń krwionośnych zobrazowanych z wykorzystaniem różnych technik obrazowania, zapisanych w standardzie DICOM, takich jak: tomografia komputerowa (CT/TK), rezonans magnetyczny (MRI/MR), angiografia rotacyjna (3DRA), trójwymiarowa echokardiografia (ECHO), pozytonowa tomografia emisyjna (PET). Dane mogą zostać przedstawione w postaci wizualizacji wolumetrycznej, powierzchniowej i w trybie MPR (MultiPlanar Reconstruction)

Wizualizacja w czasie rzeczywistym bezpośrednio z urządzeń obrazujących

Dzięki opracowaniu własnego modułu wizualizacji danych medycznych, bazującego na autorskich algorytmach, system daje również możliwość bezpośredniego połączenia z urządzeniami obrazującymi, zapewniając wyświetlanie hologramów podczas badania. Przykładem takiego zastosowania jest współpraca z echokardiografami GE (Vivid E95), gdzie CarnaLife Holo jest w stanie zapewnić przesył w czasie rzeczywistym danych pochodzących z głowicy USG i wyświetlenie ich jako hologram. Umożliwia to łatwą interakcję i szybki podgląd danych przez np. lekarza przeprowadzającego wprowadzenie zapinki w serce poprzez cewnik. Pomaga w tym wysokiej jakości przestrzenna wizualizacja. Takie podejście może zostać zastosowane do innych procedur i struktur anatomicznych

Współpraca z systemami PACS

CarnaLife System współpracuje i obsługuje systemy szpitalne PACS (ang. Patient Archiving And Communication System) do transmisji obrazów medycznych, co umożliwia bezpośrednią integrację ze szpitalnym sprzętem do obrazowania medycznego i systemem informatycznym zapewniając ciągłość pracy lekarza

Prosta i sterylna interakcja z hologramem

Dzięki wykorzystaniu gogli mieszanej rzeczywistości Microsoft Hololens wizualizacje obrazów medycznych są przedstawiane w postaci hologramów. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem, między innymi obracając go, skalując, przemieszczając czy też może " wejść„ we wnętrze struktur anatomicznych - przy pomocy gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem. System oferuje też szereg funkcji i narzędzi, m.in. personalizację sceny, filtrację, nożyczki do usuwania zbędnych elementów, wbudowane presety (dowolne predefiniowane zestawy parametrów wizualizacji dostosowane do konkretnych technik badań obrazowych), możliwość stworzenia nowych efektów do specyficznych zastosowań.

Dodatkowy ekran podczas zabiegu

Gogle stanowią dodatkowy, interaktywny ekran dostępny w dowolnym miejscu sali zabiegowej, w każdym momencie trwania zabiegu.

CarnaLife Holo

CarnaLife Holo sprawdza się w pracy różnych zespołów w obrębie jednego szpitala i jest odpowiedni dla lekarzy każdej specjalizacji, którzy wykorzystują dane obrazowe 3D w swojej praktyce. System może być konfigurowany pod specyficzne potrzeby szpitala i lekarza.

CarnaLife Holo został wykorzystany w ponad 50 procedurach medycznych różnych specjalizacji. Przedstawiamy niektóre z nich.

50+

liczba procedur medycznych z udziałem CarnaLife Holo
ECZ, Otwock

Angioplastyka Płucna

Intercard, Nowy Sącz

Telekonsultacje

CM UJ, Kraków

3D Echo w kardiologii inwazyjnej

MSWiA, Rzeszów

Angiografia rotacyjna

UMED, Łódź

3D Echo w czasie rzeczywistym

UWUM, Warszawa

Implantacja stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej

ECZ, Otwock

Angioplastyka Płucna

Intercard, Nowy Sącz

Telekonsultacje

CM UJ, Kraków

3D Echo w kardiologii inwazyjnej

MSWiA, Rzeszów

Angiografia rotacyjna

UMED, Łódź

3D Echo w czasie rzeczywistym

UWUM, Warszawa

Implantacja stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej

Wykorzystanie CarnaLife Holo wspiera

Efektywność planowania i przygotowania do zabiegu

Efektywniejsze planowanie zabiegu jest możliwe dzięki trójwymiarowemu odzwierciedleniu struktury obrazowanego obszaru anatomicznego. Na bazie hologramu lekarz może przeanalizować wzajemne geometryczne relacje pomiędzy strukturami anatomicznymi i zmianami patologicznymi, które mają być operowane, jak również zaplanować sam zabieg. Zwiększa to prawdopodobieństwo redukcji błędów lekarskich dzięki zwiększonej percepcji głębi zbliżonej do naturalnego postrzegania przedmiotów.

Optymalizację czasu i szybszą diagnostykę

Praca z obrazami holograficznymi umożliwia 6 razy szybszą diagnostykę np. nowotworów, co przekłada się na optymalizację czasu specjalistów (Pelanis, Egidijus, et al. "Use of mixed reality for improved spatial understanding of liver anatomy." Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies (2019): 1-7).

Precyzję i skrócenie czasu zabiegu

Wykorzystanie CarnaLIfe Holo wpływa na skrócenie czasu i daje szansę na zwiększenie dokładności przeprowadzenia zabiegu ze względu na większą dostępność informacji obrazowej.

Komfort pracy lekarza

Łatwa interakcja z danymi na podstawie komend głosowych i gestów oraz możliwość wyskalowania wizualizacji do naturalnych rozmiarów pacjenta, obchodzenia jej, czy też zajrzenia w głąb pod dowolnym kątem i dostępu do hologramu w dowolnym miejscu poprawia komfort pracy lekarza.

Współpracę i relacje z pacjentem

Wizualizacja może zostać przedstawiona pacjentowi, aby w przystępny i zrozumiały sposób lekarz mógł omówić planowany zakres i istotę zabiegu.

Obniżenie kosztów leczenia

Efektywność leczenia i optymalizacja czasu może pozytywnie wpłynąć na ogólne koszty ponoszone przez szpital.

Spotkajmy się!

Masz pytania o szczegóły dotyczące CarnaLife Holo?

Zapraszam do kontaktu!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem, przetestowaniem lub pomocą w uzyskaniu grantu na CarnaLife Holo?

Spotkajmy się!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem, przetestowaniem lub pomocą w uzyskaniu grantu na CarnaLife System?

Spotkajmy się!

pl_PLPolish
en_USEnglish de_DEGerman pl_PLPolish