Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Certyfikacja

CarnaLife Holo jest modułem analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny wspomagający diagnostykę w klasie IIb przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o., jednostkę notyfikowaną, autoryzowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Posiadamy również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity).

Jak działa CarnaLife Holo

Wizualizacja danych zapisanych w DICOM

CarnaLife Holo umożliwia wizualizację różnego rodzaju struktur anatomicznych np. mózgu, wątroby, serca, płuc, struktur kostnych, nerek, naczyń krwionośnych zobrazowanych z wykorzystaniem różnych technik obrazowania, zapisanych w standardzie DICOM, takich jak: tomografia komputerowa (CT/TK), rezonans magnetyczny (MRI/MR), angiografia rotacyjna (3DRA), trójwymiarowa echokardiografia (ECHO. Jest niezwykle przydatne narzędzie do trójwymiarowego przedstawiania struktur anatomicznych między innymi w zakresie kardiologii, kardiologii interwencyjnej, onkologii, ortopedii, chirurgii ogólnej laryngologii, pulmonologii czy też radiologii interwencyjnej. Dane mogą zostać przedstawione w postaci wizualizacji wolumetrycznej, powierzchniowej i w trybie MPR (MultiPlanar Reconstruction)

Wizualizacja w czasie rzeczywistym bezpośrednio z urządzeń obrazujących

Dzięki opracowaniu własnego modułu wizualizacji danych medycznych, bazującego na autorskich algorytmach, system daje możliwość bezpośredniego połączenia z urządzeniami obrazującymi, zapewniając wyświetlanie hologramów podczas badania. Przykładem takiego zastosowania jest współpraca z echokardiografami GE (Vivid E95), gdzie CarnaLife Holo jest w stanie zapewnić trójwymiarową wizualizację danych z głowicy USG w czasie rzeczywistym i wyświetlenie ich jako interaktywne hologramy. Takie podejście zapewnia możliwość niezależnego sprawdzenia warunków klinicznych przez operatora.

Współpraca z systemami PACS

CarnaLife Holo współpracuje ze szpitalnymi systemami PACS (ang. Patient Archiving And Communication System), co umożliwia wizualizację bezpośrednio z szpitalnego systemu informatycznego, zapewniając ciągłość pracy lekarza.

Prosta i sterylna interakcja z hologramem

Dzięki wykorzystaniu gogli mieszanej rzeczywistości Microsoft Hololens 2 wizualizacje obrazów medycznych są przedstawiane w postaci hologramów. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym obrazem, między innymi obracając go, skalując, przemieszczając czy też może " wejść„ we wnętrze struktur anatomicznych - przy pomocy gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem. System oferuje też szereg funkcji i narzędzi, m.in. personalizację sceny, filtrację, nożyczki do usuwania zbędnych elementów, wbudowane presety (dowolne predefiniowane zestawy parametrów wizualizacji dostosowane do konkretnych technik badań obrazowych), możliwość stworzenia nowych efektów do specyficznych zastosowań.

Dodatkowy ekran podczas zabiegu

Gogle stanowią dodatkowy, interaktywny ekran dostępny w dowolnym miejscu sali zabiegowej, w każdym momencie trwania zabiegu.

CarnaLife Holo

CarnaLife Holo sprawdza się w pracy różnych zespołów w obrębie jednego szpitala i jest odpowiedni dla lekarzy każdej specjalizacji, którzy wykorzystują dane obrazowe 3D w swojej praktyce. System może być konfigurowany pod specyficzne potrzeby szpitala i lekarza.

 

500+

liczba procedur medycznych
z udziałem CarnaLife Holo

ECZ, Otwock

Angioplastyka Płucna

Intercard, Nowy Sącz

Telekonsultacje

CM UJ, Kraków

3D Echo w kardiologii inwazyjnej

MSWiA, Rzeszów

Angiografia rotacyjna

UMED, Łódź

3D Echo w czasie rzeczywistym

UWUM, Warszawa

Implantacja stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej

ECZ, Otwock

Angioplastyka Płucna

Intercard, Nowy Sącz

Telekonsultacje

CM UJ, Kraków

3D Echo w kardiologii inwazyjnej

MSWiA, Rzeszów

Angiografia rotacyjna

UMED, Łódź

3D Echo w czasie rzeczywistym

UWUM, Warszawa

Implantacja stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej

Wykorzystanie CarnaLife Holo wspiera

Efektywność planowania i przygotowania do zabiegu

Efektywniejsze planowanie zabiegu jest możliwe dzięki trójwymiarowemu odzwierciedleniu struktury obrazowanego obszaru anatomicznego. Na bazie hologramu lekarz może przeanalizować wzajemne geometryczne relacje pomiędzy strukturami anatomicznymi i zmianami patologicznymi, które mają być operowane, jak również zaplanować sam zabieg. Zwiększa to prawdopodobieństwo redukcji błędów lekarskich dzięki zwiększonej percepcji głębi zbliżonej do naturalnego postrzegania przedmiotów.

Optymalizację czasu i szybszą diagnostykę

Praca z obrazami holograficznymi umożliwia skrócenie czasu zabiegu średnio o 1/3 (SpringerLink: 3D mixed-reality visualization of medical imaging data as a supporting tool for innovative, minimally invasive surgery for gastrointestinal tumors and systemic treatment as a new path in personalized treatment of advanced cancer diseases).

Precyzję i skrócenie czasu zabiegu

Wykorzystanie CarnaLife Holo wpływa na skrócenie czasu i daje szansę na zwiększenie dokładności przeprowadzenia zabiegu ze względu na większą dostępność informacji obrazowej.

Komfort pracy lekarza

Łatwa interakcja z danymi na podstawie komend głosowych i gestów oraz możliwość wyskalowania wizualizacji do naturalnych rozmiarów pacjenta, obchodzenia jej, czy też zajrzenia w głąb pod dowolnym kątem i dostępu do hologramu w dowolnym miejscu poprawia komfort pracy lekarza.

Współpracę i relacje z pacjentem

Wizualizacja może zostać przedstawiona pacjentowi, aby w przystępny i zrozumiały sposób lekarz mógł omówić planowany zakres i istotę zabiegu.

Obniżenie kosztów leczenia

Efektywność leczenia i optymalizacja czasu może pozytywnie wpłynąć na ogólne koszty ponoszone przez szpital.

Spotkajmy się!

Masz pytania o szczegóły dotyczące CarnaLife Holo?

Zapraszam do kontaktu!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem, przetestowaniem lub pomocą w uzyskaniu grantu na CarnaLife Holo?

Spotkajmy się!

Jesteś zainteresowany wdrożeniem, przetestowaniem lub pomocą w uzyskaniu grantu na CarnaLife Holo?

Spotkajmy się!