Kontakt dla inwestorów i mediów.


Animatorem Akcji Spółki MedApp S.A. na NewConnect jest NWAI Dom Maklerski S.A.