Kontakt dla inwestorów i mediów.

Magdalena Siporska
Board Assistant

Animatorem Akcji Spółki MedApp S.A. na NewConnect jest NWAI Dom Maklerski S.A.