Case Studies

Nasze rozwiązania są stosowane w wiodących ośrodkach w Polsce i za granicą.

Najnowsze case studies.

Operacja tętniaka aorty brzusznej z wykorzystaniem CarnaLife Holo

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie

Zobacz case study

Przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych medycznych

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: ECZ Otwock

Zobacz case study

Wdrożenie CarnaLife System w Centrum Medycznym Kardiosystem

Produkt: CarnaLife System
Klient: Centrum Medyczne Kardiosystem

Zobacz case study