Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Władze spółki

David Odrakiewicz

Prezes Zarządu

Marek Smolski

Prokurent

Członkowie Rady Nadzorczej

Błażej Wasielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewelina Rytter

Włodzimierz Kubiak

Malwina Grobelna

Wszyscy członkowie rady nadzorczej spełniają kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Michał Knapik