Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Struktura
akcjonariatu

Akcjonariusz
Liczba akcji
Wartość akcji
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Doktor Guzik Fundacja Rodzinna

Liczba akcji 129 599 250
Wartość akcji 129 599 250
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 51,81%

Pozostali

Liczba akcji 120 544 062
Wartość akcji 120 544 062
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 48,19%

Akcje dopuszczone do obrotu

– seria A, seria B, seria C

łącznie: 41 000 000 akcji.

Akcje niedopuszczone do obrotu

– seria D, seria E, seria F, seria G

łącznie: 209 132 454 akcji.