Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Struktura
akcjonariatu

Akcjonariusz
Liczba akcji
Wartość akcji
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Amida Capital sp. z o.o. S.K.A.
Pośrednio Pani Wiktoria Guzik, jako podmiot posiadający 66,67% ogółu głosów w Walnym Zgromadzeniu Amida Capital Sp. z o.o. S.K.A

Liczba akcji 97 719 021
Wartość akcji 9 771 902,1
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 39,07%

Blue Ring sp. z o.o.
Blue Ring

Liczba akcji 18 500 000
Wartość akcji 1 850 000,0
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 7,40%

Pozostali
Pozostali

Liczba akcji 133 913 433
Wartość akcji 13 391 343,2
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 53,53%

Akcje dopuszczone do obrotu

– seria A, seria B, seria C

łącznie: 41 000 000 akcji.

Akcje niedopuszczone do obrotu

– seria D, seria E, seria F, seria G

łącznie: 209 132 454 akcji.