Struktura
akcjonariatu

Akcjonariusz
Liczba akcji
Wartość akcji
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Amida Capital sp. z o.o. S.K.A.

Liczba akcji 96 456 349,00
Wartość akcji 9 645 634,00
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 38,58%

Omegia S.A.

Liczba akcji 22 184 204,00
Wartość akcji 2 218 320,4
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 8,87%

Blue Ring sp. z o.o.

Liczba akcji 18 500 000,00
Wartość akcji 1 850 000,00
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 7,40%

Inventionmed S.A.

Liczba akcji 12 582 000,00
Wartość akcji 1 258 200,00
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 5,03%

Pozostali

Liczba akcji 99 451 204,00
Wartość akcji 9 945 120,4
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA 40,12%