Struktura
akcjonariatu

Lorem ipsum dolor sit amet susqence.

Akcjonariusz
Liczba akcji
Ogólna liczba głosów na WZA
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA

Amida Capital sp. z o.o. S.K.A.

Liczba akcji 96 456 352,00
Ogólna liczba głosów na WZA 96 456 352,00
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
40,33%

Omegia S.A.

Liczba akcji 22 183 204,00
Ogólna liczba głosów na WZA 22 183 204,00
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
9,27%

Blue Ring sp. z o.o.

Liczba akcji 18 500 000,00
Ogólna liczba głosów na WZA 18 500 000,00
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
7,73%

MedeHealth sp. z o.o.

Liczba akcji 9 000 000,00
Ogólna liczba głosów na WZA 9 000 000,00
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
3,76%

Krzysztof Mędrala

Liczba akcji 5 155 000,00
Ogólna liczba głosów na WZA 5 155 000,00
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
2,16%

Pozostali

Liczba akcji 87 896 387,00
Ogólna liczba głosów na WZA 87 896 387,00
Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
36,75%
pl_PLPolish