Reports periodic

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 17.07.2020

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Download
EBI 01.07.2020

Uzupełnienie raportu rocznego z dnia 30 czerwca 2020 roku

Download
EBI 30.06.2020

Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019

Download
EBI 15.05.2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Download
EBI 14.02.2020

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Download
EBI 01.01.2020

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Download
en_USEnglish