EN DE

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r. , posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Amida Capital Sp. z o. o. S.K.A. posiadająca 36.486.648 głosów, co stanowiło 80,19% ogólnej liczby głosów na WZ i 29,07% głosów ogółem w Spółce,

2. MedeHealth Sp z o. o. posiadająca 9.000.000 głosów, co stanowiło 19,78% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,17% głosów ogółem w Spółce.