EN DE

ESPI - 14/2017

04.10.2017

Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym podczas konferencji dedykowanej telemedycynie „Telemedicine and Telehealth Service Provider Show 2017” w Phoenix, USA Emitent podpisał list intencyjny w zakresie nawiązania współpracy z firmą Global RFID Systems North America LLC, która ma stać się dystrybutorem rozwiązań Spółki w USA.

Celem listu intencyjnego jest uzgodnienie intencji stron oraz stworzenie podstawy do zawarcia ostatecznej umowy w zakresie dystrybucji Usługi Carna Life po uzyskaniu przez MEDAPP stosownego certyfikatu FDA na terytorium USA. Dokument ten należy rozumieć jako wyraz woli stron podjęcia w dobrej wierze próby negocjacji i osiągnięcia wiążących porozumień, natomiast dokument ten nie stanowi umowy ani innego prawnie wiążącego porozumienia. Strony zgodziły się prowadzić w dobrej wierze rozmowy i negocjacje w celu sporządzenia oraz zawarcia umów, jakie mogą być niezbędne do realizacji ich wzajemnego porozumienia.

O dalszych etapach negocjacji z Global RFID Systems North America LLC Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi.