EN DE

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 – w dniu 14 lutego 2013 roku

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 – w dniu 15 maja 2013 roku

– Raport okresowy roczny za 2012 rok – w dniu 30 czerwca 2013 roku

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 – w dniu 14 sierpnia 2013 roku

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 – w dniu 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”