EN DE

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd MEDAPP SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie od Pana Kacpra Sokół o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 7 września 2016 roku.

Pan Kacper Sokół nie podał powodu rezygnacji. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Sokół za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.