EN DE

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki MedApp S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku;
– raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 roku;
– raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 roku;
– raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku;
– raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.