EN DE

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2016

Zarząd MEDAPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2016r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

24657275_Medapp_-_protokol_1-0.pdf