EN DE

Uzupełnienie raportu 16/2018 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 16/2018 przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, Pani Eweliny Rytter, w brzmieniu zgodnym z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Ewelina Rytter