EN DE

Uzupełnienie raportu 18/2018 – Powołanie członka zarządu

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 18/2018 przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego członka zarządu Pana Roberta Trzos w brzmieniu zgodnym z w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Robert Trzos