EN DE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Yellow Hat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

13914977_YEL_-_Fomularz_pelnomocnictwa

13914977_YEL_-_Ogloszenie_o_ZWZ.

13914977_YEL_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ