Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)ESPI 5/2019

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał Data: 2019-05-31 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA

Materiały do pobrania

Kraków

2019-05-31

Ogłoszenie o ZWZA 2019

Pobierz

Kraków

2019-05-31

Projekty uchwał ZWZA 2019

Pobierz

Kraków

2019-05-31

ZWZA Ogólna informacja o liczbie głosów

Pobierz