Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012) EBI 9/2019

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 w Krakowie pod adresem: Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Spis treści:

Materiały do pobrania

Kraków

2019-05-31

EBI 9/2019

Pobierz