Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Walne zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)EBI 50/2015

Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/21, 00-549 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365157, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YELLOW HAT S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pięknej 15/21 w Warszawie. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Spis treści:

Materiały do pobrania

Warszawa

2015-12-03

projekty-uchwal-na-nwz-yellow-hat-sa

Pobierz