Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)EBI 39/2015

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Sobiś – Prezes Zarządu

Spis treści:

Materiały do pobrania

Warszawa

2015-09-25

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Yellow Hat SA na 20151021

Pobierz