Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Obowiązki.

 • Prototypowanie i budowanie algorytmów rozpoznawania anomalii

 • Prototypowanie i budowanie algorytmów predykcyjnych

 • Optymalizacja i przygotowanie prototypu do wersji produkcyjnej

 • Dokumentacja kodu zgodnie z wymaganiami MDR

Wymagane kompetencje.

 • Min 3 lata doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AI/ML

 • Dobra znajomość podstawowych algorytmów uczenia maszynowego

 • Dobra znajomość algorytmów sieci MLP, CNN, Transformer,

 • Znajomość procesów tworzenia rozwiązań AI/ML wraz z narzędziami do tego przeznaczonymi

 • Znajomość algorytmów przetwarzania sygnałów będzie plusem

Stosowane technologie:

Python

Tensorflow

Scikit-learn

MS Azure

Azure DevOps

Korzyści.

 • Możliwość pracy zdalnej lub w siedzibie firmy

 • Niekorporacyjna, startupowa atmosfera

 • Szef otwarty na pomysły i nowe idee

 • Możliwość rozwoju w firmie dostarczającej oprogramowanie medyczne wykorzystujące AI, VR oraz AR.

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl