Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Obowiązki.

 • Promocja produktów firmy oraz budowanie świadomości produktów w środowisku medycznym;

 • Prowadzenie działalności handlowej Spółki w zakresie sprzedaży aplikacji obrazowania medycznego;

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów - negocjowanie umów sprzedaży;

 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z przedstawicielami środowiska medycznego;

 • Planowanie, raportowanie i analizowanie wyników sprzedażowych;

 • Prowadzenie szkoleń i prezentacji produktów dla personelu medycznego zmierzających do wzrostu rozpoznawalności i sprzedaży produktów Spółki;

 • Reprezentacja MedApp S.A. na targach i konferencjach;

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy;

 • Aktywna współpraca z innymi zespołami Spółki.

Wymagane kompetencje.

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna lub pokrewne;

 • Wykształcenie medyczne lub okołomedyczne będzie dodatkowym atutem;

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze przychodni medycznych lub szpitali w zakresie (sprzedaż sprzętu medycznego lub aplikacji/software medycznego) z udokumentowanymi sukcesami sprzedażowymi;

 • Doświadczenie w sprzedaży innowacyjnych produktów dla medycyny i/lub urządzeń obrazujących będzie dodatkowym atutem;

 • Łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji;

 • Zdolności negocjacyjne i handlowe, wiedza i umiejętności z zakresu profesjonalnych technik sprzedaży;

 • Determinacja i zaangażowanie w realizacji celów sprzedażowych;

 • Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych;

 • Dobra znajomość języka angielskiego;

 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Prawo jazdy kategorii B;

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Korzyści.

 • Elastyczność zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa B2B);

 • Atrakcyjny system premiowania;

 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód);

 • Praca w profesjonalnym i dynamicznym środowisku pracy;

 • Dostęp do unikalnego know-how, uczestnictwo w ciekawych projektach;

 • Przyjazna atmosfera pracy i wsparcie zgranego zespołu.

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl