02 października 2015

Drugie zawiadomi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Tworzymy

przyszłość medycyny Poznaj MedApp

Udostępnij artykuł:

Prof. Dariusz Dudek

Kardiologia interwencyjna Uniwersytet Jagielloński