31 maja 2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Tworzymy

przyszłość medycyny Poznaj MedApp

Udostępnij artykuł:

Prof. Dariusz Dudek

Kardiologia interwencyjna Uniwersytet Jagielloński