17 marca 2022

Raport dotyczący złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o czasowe zawieszenie postępowania dotyczącego zatwierdzenia Prospektu MEDAPP S.A.

Tworzymy

przyszłość medycyny Poznaj MedApp

Udostępnij artykuł:

Prof. Dariusz Dudek

Kardiologia interwencyjna Uniwersytet Jagielloński