Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych medycznych

Produkt:  CarnaLife Holo Klient: ECZ Otwock

CarnaLife Holo wspomaga planowanie i wykonywanie zabiegów medycznych. Za pomocą HoloLens 2 od Microsoft lekarz może zobaczyć w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę danego obszaru anatomicznego. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem za pomocą gestów i komend głosowych lub wirtualnego menu, bez utraty sterylności. Okulary stanowią pomocniczy interaktywny ekran 3D, który może być używany podczas planowania zabiegu, jak również w dowolnym miejscu sali operacyjnej, w każdym momencie podczas zabiegu. Kolejną istotną funkcjonalnością jest możliwość pracy z Microsoft Teams, która to aplikacja umożliwia zdalne wsparcie lekarza.

CarnaLife Holo współpracuje z systemem PACS (Patient Archiving and Communication System), co umożliwia wizualizację danych bezpośrednio ze szpitalnego systemu informatycznego, zapewniając ciągłość pracy lekarza. Wizualizacje medycznych danych obrazowych prezentowane są w formie hologramów dzięki goglom rzeczywistości mieszanej Microsoft Hololens 2. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym obrazem za pomocą gestów i poleceń głosowych: obracać go, skalować, przemieszczać, a nawet wchodzić do wnętrza struktury anatomicznej.

Wyzwanie

CarnaLife Holo współpracuje z systemem PACS (Patient Archiving and Communication System), co W ECZ Otwock, jednym z najlepszych szpitali w Polsce, prof. Marcin Kurzyna wraz z dr. Szymonem Darochą przeprowadzili udaną angioplastykę u pacjenta z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH) przy zdalnym wsparciu radiologa dr. Łukasza Kownackiego. Przy takim zabiegu zespół operacyjny pracuje na naczyniach krwionośnych o średnicy 2-6 milimetrów, których liczba w jednym płucu sięga nawet 100. Znalezienie naczyń, które kwalifikują się do angioplastyki i dotarcie do nich za pomocą cewnika balonowego jest nie lada wyzwaniem dla operatora. Niezbędna jest tu precyzyjna diagnostyka, którą gwarantuje CarnaLife Holo. wizualizację danych bezpośrednio ze szpitalnego systemu informatycznego, zapewniając ciągłość pracy lekarza. Wizualizacje medycznych danych obrazowych prezentowane są w formie hologramów dzięki goglom rzeczywistości mieszanej Microsoft Hololens 2. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym obrazem za pomocą gestów i poleceń głosowych: obracać go, skalować, przemieszczać, a nawet wchodzić do wnętrza struktury anatomicznej.

CTEPH jest niekorzystnym zejściem epizodu ostrej zatorowości płucnej i polega na niecałkowitym rozpuszczeniu skrzeplin w tętnicach płucnych. W CTEPH dochodzi do zmniejszenia przepływu krwi przez płuca, nadmiernego wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej i rozwoju niewydolności prawej komory serca. Objawy niewydolności serca to stopniowe pogarszanie się wydolności fizycznej, duszność przy coraz mniejszym wysiłku, omdlenia, obrzęki kończyn dolnych oraz gromadzenie się płynu w opłucnej i otrzewnej. Rozwijająca się choroba może doprowadzić do śmierci pacjenta.

Rozwiązanie

Lekarze mogli zobaczyć na hologramie strukturę tętnic płucnych. Obraz wyświetlany w postaci hologramu 3D dzięki HoloLens 2 pozwala na orientację w złożonej strukturze narządów wewnętrznych pacjenta i pomaga ustalić optymalny przebieg zabiegu balonowej angioplastyki tętnic płucnych. Dodatkowo, ze względu na pandemię, zespół medyczny był wspierany zdalnie z Warszawy przez radiologa, dr. Łukasza Kownackiego. Dzięki zdalnemu dostępowi można było zobaczyć salę operacyjną, pacjenta i cały zabieg oczami lekarza operującego. Za pomocą Microsoft HoloLens 2 cały zespół medyczny mógł nie tylko obserwować zabieg, ale także słyszeć, co się dzieje, komunikować się ze sobą i dostosowywać dane medyczne wyświetlane na hologramie do potrzeb lekarza.

„Balonowa angioplastyka tętnic płucnych u pacjenta z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH) jest sposobem leczenia wymagającym wyjątkowej precyzji. CarnaLife Holo jest doskonałym wsparciem, umożliwiając oglądanie trójwymiarowego hologramu wszystkich gałęzi tętnicy płucnej w przestrzeni rzeczywistej. Jest to niezwykle pomocne narzędzie, gdy liczy się precyzyjna nawigacja. W efekcie zastosowanie CarnaLife Holo skraca czas trwania zabiegu i zwiększa jego bezpieczeństwo.”

Prof. dr hab. med. Marcin Kurzyna

Podsumowanie

Możliwość zastosowania CarnaLife Holo w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) została wielokrotnie potwierdzona podczas 45 zabiegów z wykorzystaniem naszej technologii w ECZ Otwock.

Zestawienie śródoperacyjnej holograficznej wizualizacji struktur medycznych ze zdalnym połączeniem daje zupełnie nowe, unikalne możliwości w czasach pandemii COVID-19. Jesteśmy pewni, że zyskamy na tym jako społeczeństwo również po zakończeniu pandemii.

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów realizacji pobierz dokument pdf.

W dokumencie znajdziesz szczegóły realizacji.

Case study  

Zobacz pozostałe case studies.

Przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych medycznych

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: ECZ Otwock

Zobacz case study

Wsparcie procesu diagnostycznego podczas procedur ortopedycznych

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: Carolina Medical Center

Zobacz case study

CarnaLife Holo pomaga w innowacyjnej chirurgii zaawansowanych nowotworów przewodu pokarmowego.

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: Szpital na Klinach Grupa Neo Hospital

Zobacz case study