Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

CarnaLife Holo pomaga w innowacyjnej chirurgii zaawansowanych nowotworów przewodu pokarmowego.

Produkt:  CarnaLife Holo Klient: Szpital na Klinach Grupa Neo Hospital

Trójwymiarowa wizualizacja w mieszanej rzeczywistości obrazowych danych medycznych jako narzędzie wykorzystywane w Neo Hospital do wspomagania innowacyjnej chirurgii zaawansowanych nowotworów przewodu pokarmowego.

W krakowskim Szpitalu na Klinach (GrupaNeo Hospital), wykonywane są operacje guzów wątroby i trzustki z użyciem innowacyjnychtechnologii takich jak nieodwracalna elektroporacja (IRE) czy ablacja mikrofalowa(MWA). Dr n. med. Ryszard Wierzbickijest liderem wielodyscyplinarnego zespołuodpowiedzialnym za wprowadzanie tychprzełomowych metod terapeutycznych.Doktor Wierzbicki specjalizuje się w leczeniu pierwotnych oraz przerzutowych guzów wątroby i trzustki a dzięki CarnaLife Holo, również tych zmian nowotworowych, które zostały uznane za nieresekcyjne metodami klasycznej chirurgii.

CarnaLife Holo jest modułem analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny wspomagający diagnostykę w klasie IIb.

Większość guzów nowotworowych jest obecnie diagnozowana dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) lub ultrasonografii (USG). Chirurgia jest preferowanym sposobem leczenia większości guzów litych i ma kluczowe znaczenie dla rokowania. Jednak istnieje grupa chorych na nowotwory lite zdyskwalifikowana z zabiegu operacyjnego z powodu uznania guza za nieresekcyjny na podstawie klasycznych metod obrazowych. Wykorzystanie techniki 3D pozwala dokładnie określić wymiary zmiany nowotworowej oraz jej topografię, daje możliwość realistycznego, pełnego wglądu w naturę patologii. Spojrzenie na płaski dwuwymiarowy obraz może nie być wystarczające, by podjąć właściwą decyzję kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Dzięki precyzji obrazowania 3D chirurg onkolog jest w stanie wybrać optymalny zakres zabiegu i ustalić, czy jego zastosowanie skutkuje korzyścią kliniczną dla pacjenta.

CarnaLife Holo to oprogramowanie umożliwiające holograficzną wizualizację 3D danych DICOM, które zostało specjalnie zaprojektowane do obsługi rzeczywistości mieszanej w goglach HoloLens 2 (autorstwa firmy Microsoft). System może współpracować bezpośrednio ze2szpitalnym systemem PACS (ang. PatientArchiving And Communication System), umożliwiając natychmiastowe pobieranie danych obrazowych w środowisku przedoperacyjnym i na sali operacyjnej.

Metoda nieodwracalnej elektroporacji nie jest przeznaczona do leczenia chirurgicznego wszystkich nowotworów narządów miąższowych – mówi dr n. med. Ryszard Wierzbicki. W praktycestosuje się ją wówczas, kiedy guz nowotworowy nie może być usunięty na przykład z powodu licznych zmian przerzutowych lub z uwagi na lokalizację guza w trudno dostępnym miejscu np. w pobliżu dużych naczyń krwionośnych, których naruszenie wiąże się ze stanem zagrożenia życia pacjenta. Tę formę leczenia z wyboru stosuje się najczęściej w bardzo trudnych nowotworach wątroby i trzustki, a zabieg ma na celu głównie zmniejszenie masy guza, aby była ona bardziej podatna na działanie leczenia uzupełniającego takiego jak chemioterapia – dodaje lekarz. Są to zabiegipaliatywne, czyli takie których celem nie jest całkowite wyleczenie pacjenta a złagodzenie, zmniejszenie dolegliwości np. bólowych jakie odczuwa pacjent i przedłużenie życia u chorych cierpiących na tzw. „nieuleczalne” nowotwory. Następujące po zabiegu operacyjnym leczenie systemowe jest niezbędnym elementem planu terapeutycznego a możliwość jego szybkiego włączenia istotnie zwiększa szanse pacjenta na uzyskanie korzystnego efektu terapeutycznego – komentuje dr Ryszard Wierzbicki.

Efekty pracy, kierowanego przez doktora Wierzbickiego, wielodyscyplinarnego zespołu zostaływyróżnione w prestiżowym konkursie redakcji Pulsu Medycyny ,,Złoty Skalpel 2021”, były prezentowane na V Kongresie Onkologii Polskiej, XXIV Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz zostały przedstawione w publikacji: Wierzbicki, Ryszard, et al. “3D mixed-realityvisualization of medical imaging data as a supporting tool for innovative, minimally invasive surgery for gastrointestinal tumors and systemic treatment as a new path in personalizedtreatment of advanced cancer diseases.” Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2021): 1-7.

Link do pełnej treści artykułu: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00432-021-03680-w.pdf

Źródło zdjęć umieszczonych w artykule: https://link.springer.com/article/10.1007/s00432-021-03680-w.pdf

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów realizacji pobierz dokument pdf.

W dokumencie znajdziesz szczegóły realizacji.

Case study  

Zobacz pozostałe case studies.

Operacja tętniaka aorty brzusznej z wykorzystaniem CarnaLife Holo

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie

Zobacz case study

Przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych medycznych

Produkt: CarnaLife Holo
Klient: ECZ Otwock

Zobacz case study

Wdrożenie CarnaLife System w Centrum Medycznym Kardiosystem

Produkt: CarnaLife System
Klient: Centrum Medyczne Kardiosystem

Zobacz case study