Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A
Wróć do wpisów
11 lutego 2022

MedApp otrzymał dofinansowanie UE na aktywne wsparcie przeprowadzania biopsji przy użyciu holograficznej wizualizacji danych obrazowych

MedApp, spółka z branży nowoczesnych technologii medycznych notowana na NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt, podpisała umowę na dofinansowanie ze środków UE innowacyjnego rozwiązania umożliwiającego lekarzom aktywną nawigację podczas biopsji, co zwiększy precyzję zabiegów i bezpieczeństwo pacjentów. To kolejny produkt MedApp o globalnym potencjale sprzedażowym i dużych możliwościach skalowalności autorskiego oprogramowania.

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dotyczy projektu „System śródzabiegowej nawigacji, oparty o technologię mieszanej rzeczywistości, wspierający precyzję, komfort i bezpieczeństwo zabiegów medycznych”.

Ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.01.01-00-1115/21-00) ma pochodzić blisko 74% kosztów przewidzianych na powstanie systemu CarnaLife Holo MedNav, które zostały oszacowane na 4,9 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów to wrzesień 2021 – grudzień 2023.

– CarnaLife Holo MedNav będzie unikalnym narzędziem do aktywnego wspomagania lekarzy w wykonywaniu różnych rodzajów biopsji z wykorzystaniem igły. Nasz system będzie bazował na technologii mieszanej rzeczywistości (MR) i przestrzennej wizualizacji holograficznej, wykorzystując nasze dotychczasowe know-how i doświadczenie zdobyte w tworzeniu, komercjalizacji i międzynarodowym skalowaniu rozwiązania CarnaLife Holo, wspierającego personel medyczny w planowaniu i przeprowadzaniu operacji z wykorzystaniem trójwymiarowej holograficznej wizualizacji obrazowych danych pacjentów – wskazuje Andrzej Skalski, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii (CTO) w MedApp S.A. oraz Profesor AGH – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

– Konsekwentnie budujemy wartość dla akcjonariuszy, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania wspomagające ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. CarnaLife Holo MedNav będzie wysoce zaawansowanym technologicznie produktem Spółki o dużym potencjale do generowania powtarzalnych przychodów, oferując unikalne korzyści medyczne – podkreśla Krzysztof Mędrala, CEO MedApp S.A

MedApp zakłada, że CarnaLife Holo MedNav pozwoli na: (1) precyzyjną lokalizację bioptowanej zmiany i igły wraz ze śledzeniem ich wzajemnych przestrzennych relacji w czasie, (2) wprowadzenie proaktywnego podejścia do nawigacji medycznej, w którym system sam wyznacza optymalną trajektorię wbicia narzędzia biopsyjnego jeszcze przed przebiciem powłok ciała, (3) zwiększenie precyzji wykonania biopsji dzięki integracji informacji o położeniu igły w przestrzeni z nałożonym na ciało pacjenta modelem 3D jego anatomii, którego dopasowanie jest korygowane na bieżąco, (4) zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, wynikającego ze zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnienia błędu lekarskiego lub kolizji z krytycznymi strukturami anatomicznymi, jak również (5) eliminację napromieniowania pacjenta przez śródzabiegowe, jonizujące urządzenia diagnostyki obrazowej, dzięki autorskiej koncepcji fuzji retrospektywnych danych tomograficznych ze śródzabiegowym USG.

Z analiz Spółki wynika, że korzyści ze stosowania CarnaLife Holo MedNav będą dotyczyły zarówno pacjentów jak i placówek medycznych oraz lekarzy diagnostów. Placówki zyskają narzędzie pozwalające na zwiększenie jakości świadczonych usług, uzyskując jednocześnie możliwość zwiększenia efektywności finansowej procedur biopsji, związane ze skróceniem czasu zabiegów, ograniczeniem pobrań “niediagnostycznych” i ograniczeniem stosowania kosztownego, śródzabiegowego obrazowania tomograficznego. Lekarze wykorzystujący system CarnaLife Holo MedNav otrzymają szczegółową informację wizualną, która pozwoli im na większą precyzję wykonywania biopsji, a pacjenci uzyskają większą pewność braku powikłań zabiegowych i otrzymania szybszej diagnozy, kluczowej dla rozpoczęcia leczenia.

Pobierz plik .pdf

Pobierz

Zobacz podobne wpisy: