Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

System śródzabiegowej nawigacji, oparty o technologię mieszanej rzeczywistości, wspierający precyzję, komfort i bezpieczeństwo zabiegów medycznych.

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1115/21-00

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie systemu CarnaLife Holo MedNav – pierwszego na świecie narzędzia do aktywnego wspomagania lekarzy w wykonywaniu wszystkich rodzajów biopsji z wykorzystaniem igły, bazującego na technologii mieszanej rzeczywistości (MR) i przestrzennej wizualizacji holograficznej.

 

Efekty projektu:

Rezultatem projektu będzie system aktywnie wspierający pracę lekarzy, w szczególności mniej doświadczonych, w zakresie wykonywania biopsji zarówno podczas planowania jak i przeprowadzania procedury. W założeniu system zwiększy precyzję, bezpieczeństwo oraz skuteczność wykonywania tego typu zabiegów.

Opracowany w wyniku projektu system do nawigacji śródzabiegowej dla procedur bioptycznych zostanie wdrożony poprzez wprowadzenie wyników prac B+R w projekcie do własnej działalności MedApp S.A. oraz sprzedaż systemu jednostkom udzielającym świadczeń zdrowotnych (szpitalom, klinikom i innym ośrodkom opieki zdrowotnej realizującym inwazyjne badania diagnostyczne) oraz uczelniom medycznym działającym na terenie kraju.

Opracowany system do nawigacji śródzabiegowej będzie produktem uniwersalnym, docelowo możliwym do wykorzystania przez jednostki medyczne na całym świecie.

 

Publikacje naukowe:

[1] Florkowska, A., Trojak, M., Celniak, W., Stanuch, M., Daniol, M., & Skalski, A. (2023, October). Metrological Analysis of HoloLens 2 for Visual Marker-Based Surgical Navigation. In 2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST) (pp. 1-6). IEEE.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022, oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Wartość projektu:

4 909 753,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

3 629 393,07 PLN