Raporty okresowe

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 14.08.2023

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Pobierz
EBI 15.05.2023

Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 roku.

Pobierz
EBI 02.14.2023

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz