Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 02.12.2011

Korekta raportu bieżącego 7/2011

download
EBI 02.12.2011

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

download
EBI 17.11.2011

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011

download
EBI 05.10.2011

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

download