Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 04.11.2022

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych z Haitong Bank, S.A. z siedzibą w Lizbonie z dnia 31 marca 2022 r. MEDAPP S.A.

download
ESPI 20.10.2022

Rejestracja znaku słownego CarnaLife Holo i CarnaLife System w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej MEDAPP S.A.

download
ESPI 24.08.2022

Wygaśnięcia prawa wyłączności dot. umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi MEDAPP S.A.

download
ESPI 1.07.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2022 roku MEDAPP S.A.

download
ESPI 28.06.2022

Złożenie zgłoszenia produktu CarnaLife Holo do Agencji Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych (U.S. Food and Drug Administration, FDA) MEDAPP S.A.

download
ESPI 23.06.2022

Zawarcie Umowy współpracy zawierającej warunki licencji Systemu CarnaLife Holo ze spółką AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie MEDAPP S.A.

download