Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 14.08.2013

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej

download
EBI 28.06.2013

Rejestracja w KRS Smar Publishing sp. z o.o

download
EBI 15.05.2013

Podpisanie dokumentu „term sheet” z inwestorem

download
EBI 14.02.2013

Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2012 roku Yellow Hat S.A.

download
EBI 28.01.2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku MEDAPP

download