Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 25.11.2014

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

download
EBI 03.11.2014

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku

download
EBI 28.10.2014

Zwołanie Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 r.

download
EBI 19.08.2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

download
EBI 25.07.2014

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku

download
EBI 01.07.2020

Uzupełnienie raportu rocznego z dnia 30 czerwca 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

download