Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 24.11.2016

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

download
ESPI 05.07.2016

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

download
ESPI 03.06.2016

Ogłoszenie o zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz projektami uchwał

download
ESPI 05.04.2016

Zawiadomienie o zmiani udziału w kapitale zakładowym i głosach

download
ESPI 07.01.2016

Korekta numeracji raportów bieżących YELLOW HAT S.A.

download
ESPI 05.01.2016

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny Walnym Zgromad Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 roku

download