Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 07.02.2021

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku w Niemczech

download
ESPI 29.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2021 roku

download
ESPI 10.06.2021

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na Börse Frankfurt

download
ESPI 01.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał

download
ESPI 26.05.2021

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

download
ESPI 26.04.2021

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja)

download