Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A
Wróć do wpisów
Meksyk

Polskie Mosty Technologiczne – Meksyk

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja i ekspansja MedApp na rynek Meksyku poprzez sprzedaż oprogramowania CarnaLife Holo i CarnaLife System.

 

Efekty projektu:

Projekt przyczyni się do wypracowania skutecznej strategii wejścia na rynek Meksyku i jej wdrożenia przy wsparciu Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych i wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku Meksyku.

 

Finanse:

Wartość projektu: 180 000 PLN, Wkład funduszy europejskich: 120 000 PLN

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: Polskie Mosty Technologiczne.

Zobacz podobne wpisy: