Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 04.08.2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2021 roku

Pobierz
EBI 20.07.2021

Zmiana adresu siedziby Emitenta

Pobierz
EBI 29.06.2021

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Pobierz
EBI 29.06.2021

Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

Pobierz
EBI 18.06.2021

Uzupełnienie materiałów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

Pobierz
EBI 01.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał

Pobierz