Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 10.03.2023

Udzielenie nowej licencji wyłącznej na Oprogramowanie RIS na rzecz Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. spółka komandytowa MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 03.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 23.02.2023

Przegląd opcji strategicznych MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 05.01.2023

Korekta raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. dot. umowy ubezpieczenia z Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce MEDAPP S.A.

Pobierz