Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 01.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał

Pobierz
ESPI 26.05.2021

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Pobierz
ESPI 26.04.2021

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja)

Pobierz
ESPI 26.02.2021

Zawarcie przez MedApp S.A. Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC- Bioengineering Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach

Pobierz
ESPI 04.02.2021

Szacunkowe wybrane dane finansowe Emitenta za 2020 rok

Pobierz
ESPI 02.02.2021

Zawarcie umowy współpracy z Diagnostyka Sp. z o. o.

Pobierz
pl_PLPolish