Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 29.01.2020

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 16.01.2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 10.01.2020

Zawarcie umów sprzedażowych na rynku USA MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz