Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 23.05.2013

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku

Pobierz
EBI 16.05.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2013 rok

Pobierz
EBI 15.05.2013

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Pobierz
EBI 15.12.2014

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 09.12.2014

Uchwały podjęte Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A.

Pobierz
EBI 01.12.2014

Złożenie rezygnacji członkostwa w Rady Nadzorczej

Pobierz