Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 15.05.2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 27.04.2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MedApp Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 11.03.2020

Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 09.03.2020

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 05.03.2020

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 10.02.2020

Korekta raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz